2093 2926

Retningslinjer for deltagelse i konkurrence!

Sidst opdateret 23/11-2021

Konkurrencens arrangør

Konkurrence arrangeres af:

Michael Handyman v/ Michael Balkemose

Lundegårdsvej 55 

5690 Tommerup

Danmark

Deltagelse

Det er gratis at deltage i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen sker via Michael Handyman Fyn Facebook-siden. Kun fans af Michael Handyman Fyn Facebook-siden, som samtidig har liket opslaget om konkurrencen, kan deltage i konkurrencen. Deltagerne forpligter sig hverken til at benytte sig af bestemte serviceydelser eller at deltage i reklamefremmende aktiviteter ved at deltage i konkurrencen. Ved at deltage i konkurrencen, erklærer deltagerne sig indforstået med konkurrencens regler.

Deltagerberettigelse og udelukkelseskriterier

Konkurrencen er udelukkende åben for privatpersoner over 18. år, som er fans af Michael Handyman Fyn Facebook-siden og er bosiddende på Fyn. Man er fan af siden, hvis man har klikket Synes godt om på Michael Handyman Fyn Facebook-siden. Alle Michael Handyman Fyn medarbejdere, familiemedlemmer og salgspartnere er udelukket fra at deltage i konkurrencen. Det er ikke tilladt at deltage i konkurrencen via eksterne tilmeldingsprogrammer, automatisk konkurrencesoftware eller andre former for manipulation. Michael Handyman Fyn forbeholder sig ret til at udelukke alle deltagere fra konkurrencen, som har overtrådt konkurrencereglerne, manipuleret med konkurrencen eller gjort forsøg på selvsamme. Der kan kun deltages én gang per person.

Kåring af vinder og afslutning på konkurrencen

I denne konkurrence udloddes artiklen via det aktuelle Facebook-opslag. En detaljeret oversigt over præmiens indhold kan ses på Michael Handyman Fyn under det relevante Produkter ved at klikke på punktet “Leveringsomfang.” Konkurrencen slutter på datoen og klokkeslættet angivet i Facebook-opslaget.

Præmien kan ikke ombyttes til kontanter og juryens beslutning kan ikke ankes

Præmien kan ikke udbetales som kontanter. Juryens beslutning kan ikke ankes.

Konkurrenceopslag og kåring af vinder

Der oprettes et separat konkurrencenopslag for hver Landsdel. Vinderen findes blandt samtlige deltagerne fra alle landsdele, som er berettiget til og har valgt at deltage i konkurrencen inden for konkurrenceperioden. Vinderen udnævnes uafhængig af bopælslandsdel via lodtrækning. Vinderen får besked inden for 1-2 hverdage efter deltagelsesfristens udløb.

Kåring af vinder og udlevering af præmie

Vinderen offentliggøres i et opslag på Michael Handyman Fyn Facebook-siden. Herefter informeres vinderen endnu en gang via en privat Facebook-besked. Hvis vinderen efter 2 opfordringer stadig ikke har henvendt sig inden for 7 hverdage, bortfalder retten til præmien. Herefter overdrages præmien til en anden deltager via lodtrækning.

Offentliggørelse

Vinderen giver udtrykkeligt tilladelse til, at Michael Handyman Fyn må offentliggøre konkurrencevinderens fulde navn på både Michael Handyman Fyn Facebook-siden

Konkurrencens arrangør

Denne konkurrence har ingen forbindelse til Facebook, og er hverken sponsoreret, støttet eller organiseret af Facebook. Samtlige spørgsmål, kommentarer eller klager i forbindelse med konkurrencen skal sendes direkte til Michael Handyman Fyn og ikke til Facebook. Michael Handyman Fyn fratager Facebook ethvert ansvar for skader, tab og udgifter (inklusive advokatomkostninger inden for et rimeligt omfang) opstået i forbindelse med konkurrencen (særligt i forbindelse med offentliggørelsen og organiseringen af selvsamme).

Databeskyttelse

De personlige data, der indsamles i forbindelse med deltagelse i konkurrencen, er underlagt Dansk lov om databeskyttelse og gemmes, bearbejdes og anvendes udelukkende til interne formål. Disse oplysninger videregives kun til tredjepart som en del af konkurrenceafviklingen. Ved at deltage i konkurrencen, giver deltageren udtrykkeligt samtykke til lagring og anvendelse af de angivne personlige data til ovenstående formål.

Retsgrundlag

Konkurrencen er udelukkende underlagt gældende love i Den Danske Forbundsrepublik.

Almene forretningsbetingelser

Michael Handyman´s Gennerelle betingelser er gældende.

Har du noget på hjertet? så Kontakt Michael Handyman

2 + 3 =

handyman

Se Anmeldelse

Kontakt

TLF.: 20932926 (tryk her)

E-mail.: Kontakt@michaelhandymanfyn.dk

Lundegårdsvej 55, 5690 Tommerup

Afdeling Odense

Thorslundsvej 3, 5000 Odense C

Vores åbningstid er.:

Mandag til fredag kl. 08.00 - 17.00