2093 2926

Priser og vilkår: for Michael Handymand Fyn v/ Michael Balkemose

Timepris

Som udgangspunkt faktureres for den tid, kilometer, materialer og forbrug vi bruger på opgaven. Det betyder at

man betaler timepris fra vi pakker bilen og til bilen er hjemme igen. Der beregnes almindeligvis 1/2

times pakning og transport i forbindelse med en opgave.

Timepris for 1 medarbejder med almindelig håndværktøj ( 380 kr. + moms ) 475 kr.  inkl. moms

Aftentillæg kl. 17-22 +30%. nattillæg kl. 22-07 + 50%. lørdags tillæg + 30%. søndag/helligdage +100%. 

Forbrug af maskiner, benzin, klinger, kæder, gas, materialer o. lign.  påføres faktura. 

Bil

Servicebil opkræves pr. påbegyndt dag / opgave. Dækker kun for kørte km. ( Max 20 km. ) frem til arbejdsstedet. ( 160 + moms. ) 200 kr Arbejdsløn for medarbejder er ikke inkluderet i Servicebil. Hvis der køres i forbindelse med opgave, opkræves der ( 3,80 kr. + moms. ) 4,75 kr. inkl. moms. pr. km.

Genbrugsplads

Ved bortskaffelse af affald, bliver der opkrævet pr. læs der køres på genbrugspladsen. ( 145,60 kr. +moms ) 182 kr.inkl. moms. 

Mindre affaldshåndtering, maks 1 affaldssæk med haveaffald. ( 45 kr. + moms. ) 56,25 kr. inkl. moms.

Afbestilling

Eventuel afbestilling skal ske hurtigst muligt. Hvis materialer er bestilt eller indkøbt, forbeholder

Michael Handyman Fyn sig ret til at fakturere den returkommission, der skal betales til materialeleverandører.

Kan materialerne ikke tilbageleveres er det kunden, der hæfter for dem. 

Ansvar

 1. Michael Handyman Fyn indestår for, at den leverede opgave er udført professionelt og fagligt ansvarligt.

2. Alle opgaver bliver udført i henhold til kundens informationer og de aftaler, som Michael Handyman Fyn og

kunden indgår ved bestilling af ordren.

3. Michael Handyman Fyn påtager sig ikke ansvar for fejl eller mangler, som skyldes forkerte eller mangelfulde

informationer fra kunden.

4. Michael Handyman Fyn rydder op, når opgaven er afsluttet. Yderligere rengøring og bortskaffelse af større

mængder affald indgår ikke automatisk, men kan udføres til normal timepris.

5. Hvis en opgave skulle blive forsinket, informerer Michael Handyman Fyn hurtigst muligt kunden om nyt

Leveringstidspunkt.

1. Michael Handyman Fyn tager forbehold for moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld

levering, der skyldes force majeure.

2. Michael Handyman Fyn tager forbehold for opgaver, der pga. uforudsete forhold ikke kan udføres og hæfter

ikke for evt. ny bestilling til en feks tømrer til at udføre den manglende opgave. Eks: Siger

Michael Handyman Fyn, at Michael Handyman Fyn formentlig godt kan opsætte ny håndvask og senere ved opgavens

begyndelse, finder ud af Michael Handyman Fyn ikke kan, frasiger Michael Handyman Fyn sig al ansvar overfor ny

bestilling af håndværker, samt betaling herfor.

3. Der tages betaling for udført arbejde og ikke for det, Michael Handyman Fyn ikke har kunnet udføre (Se

punkt 2).

Skaffevare

Bebestilling af skaffevare, tages ikke retur. Returnering kan dog ske mod forudgående aftale og mod betaling af de omkostninger, der måtte være ved returneringen. 

Betaling

1. Betaling skal ske ved arbejdets ophør eller pr. dag hvis andet ikke er aftalt. Der ydes ikke løbende kredit.

2. Betaling kan ske netto ved netbank-overførsel, som fremgår af regningen, til kontonummer reg: 5384 konto: 0000243078 – med mindre andet specifikt er aftalt forud for arbejdets begyndelse. Det kan f.eks være, at kunden selv betaler direkte for materialer eller afregning sker pr. rater.

3. Opgaver hvor Michael Handyman Fyn skal levere materialer, vil der blive opkrævet et aconto beløb, der svare til de bestilte materialer der skal bruges til opgaven. Montering / arbejdsløn skal betales efter endt arbejde.   

4. Udformning af faktura sker i overensstemmelse med de gældende bekendtgørelser om

fakturering af bygge- og anlægsopgaver. Faktura bliver specificeret i: – Enten timeforbrug,

materialeforbrug og eventuelle andre omkostninger eller specifikt beløb ved fast tilbud.

5. En evt. rettelse af faktura/regning kan kun foretages af Michael Handyman Fyn.

6. Ved for sen betaling sender Michael Handyman Fyn en rykker, der bliver pålagt et gebyr på 100 kr. Forfaldne

beløb forrentes efter rentelovens bestemmelser.

7. Skal faktura, fremsendes med almindelig post. Skal der betaltes porto, print og tur på posthus. 50 kr inkl moms.

Betalingsservice

Ved tilmeldning til Betalingsservice, er der et betalingsgebyr på 10 kr., når du betaler din regning via Betalingsservice.

Fortrolighed

Oplysninger om den enkelte ordre og kunde behandles fortroligt.

Reklamation

1. Eventuelle fejl og mangler skal påberåbes hurtigst muligt.

2. Kunden kan ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 2 år efter afslutning af

opgaven.

3. Eventuelle undtagelser for reklamationsret er nedfældet i kontrakten.

4. Eventuelle tvivlsspørgsmål søges først og fremmest løst via saglig og faglig dialog mellem

kunden og Michael Handyman Fyn. I yderste instans afgøres uoverensstemmelser efter dansk retspraksis

5. Ved medbyg ydes der kun garanti på det Michael Handyman Fyn har udført, Ikke det kunden selv har udført. Kunden skal selv dække det kunden selv har lavet. 

TILBUD

  1. Tilbud er gældende i 14 dage tilbudsdatoen, herefter skal der indhentes nyt tilbud. 
  2. Der skal tages forbehold for regne-, skrivefejl og prisændringer fra leverandør i forhold til udbud og efterspørgelse.
  3. Forbehold: Der tages forbehold for uoplyste og skjulte forhindringer som kloakbrønde/-rør, tanke, træstubbe,

fundamenter, forsyningsledninger mv., samt evt. forurenet jord eller andre skjulte forhindringer, der som ikke kan ses på ved forgårde inspektion af opgaven. 

4. Foreligger der ikke skriftligt tilbud betales efter regning.

Har du noget på hjertet? så Kontakt Michael Handyman

11 + 10 =

handyman

Se Anmeldelse

Kontakt

TLF.: 20932926 (tryk her)

E-mail.: Kontakt@michaelhandymanfyn.dk

Lundegårdsvej 55, 5690 Tommerup

Afdeling Odense

Thorslundsvej 3, 5000 Odense C

Vores åbningstid er.:

Mandag til fredag kl. 08.00 - 17.00